RADON MÅLING - Hente AS

Gå til innhold

Hovedmeny:

Hente AS utfører Radon målinger i din bolig.

De har kursbevis på gjennomført og godkjent radon kurs i henhold til Norsk Radonforening sine krav.

Målinger for radon skal gjøres i vinterhalvåret mellom 15.okt og 15.april.
En Radon måling skal utføres som en langtidsmåling, det vil si med en måleperiode på minst to måneder, innenfor vinterhalvåret.

Det skal måles i minst to oppholdsrom, samt minst et oppholdsrom i hver etasje, for eksempel soverom, barnerom og stue.

Måleutstyret skal plasseres ca. en til to meter over gulvet slik at det måler luft som er mest mulig representativ for den luften man puster inn.Det skal ikke plasseres nærmere enn 20cm fra vegger og hjørner, og ca 1,5cm fra dører,vinduer, lufteventiler, varmeovner, radiatorer og andre sterke varmekilder.

Målerutstyret skal ligge eller henge fritt. Det må ikke flyttes på, og ligge i samme rom i hele måleperioden.

Tiltaksgrensen på radon er satt til 100Bq/m3.
 
 
Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen